วิธิีสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

ทดสอบค่าฝุ่น PM 2.5 @ DPU ตรงไหน มีค่าเท่าไหร่กันบ้าง ? เจ้าฝุ่นจิ๋วแต่ส่งผลกระต่อสุขภาพเรา 

ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5

0-50 คุณภาพดี 
51-100 คุณภาพปานกลาง (อาจมีผลกระทบ)
101-150 มีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ
151-200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201-300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
301-500 อันตราย

อ้างอิงข้อมูลจาก : Greenpeace

***  ช่วงนี้ฝุ่นเยอะ... อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือนอกอาคารนะจ๊ะ ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ***

 >>>  วิธิีสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5   ===>> https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/2745024955585430

    

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200