เปิดรับสมัคร... คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

... เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์  2563  ติดต่อสอบถามได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 10

>> มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการคิดและการทำกิจกรรมดีๆให้แก่เพื่อนนักศึกษา 
>>> เป็นตัวแทนของเพื่อนนักศึกษาของวิทยาลัย/คณะ มาสมัครกันได้เลยนะจ๊ะ

<<<>>>  ใบสมัครประธานวิทยาลัย / คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

<<<>>>  ใบสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

 

 
         
 
 
         
 
 
 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200