มาแล้วจ้า....ผลการแข่งขันแบดมินตัน DPU GAMES 2019

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัย / คณะต่างๆที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแบดมันตัน ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง  ในการการแข่งขันแบดมินตัน DPU GAMES 2019 เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2563

 

ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์

 

ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศได้แก่คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

   

   

   

   

   

  

  

   

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200