เปิดสอนรำมวยไท่เก๊ก “Taijiquan for life”

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดสอนรำมวยไท่เก๊ก “Taijiquan for life” ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 17.00 - 19.00 น.  ณ ลานนำ้พุหน้าศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ

>>  สอนโดย อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย)เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างไทย  - จีน

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200