โครงการวันเด็กสัญจร โดยชมรม รด.จิตอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

>>  ชมรม รด.จิตอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งและห้างโลตัสจัดงานวันเด็กสัญจร โดยมีกิจกรรมสันทนาการ นำของไปมอบให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กที่โรงเรียนบ้านนำ้โครม อำเภอนาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

>> ในวันที่ 11- 12 มกราคม 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 50 คน เป็นการสร้างจิตอาสาและร่วมกันแบ่งปันให้น้องๆ เติมเต็มความสุขให้เด็กๆ

  

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200