ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา E-sport มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ...

นักกีฬา E-sport มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 จากการแข่งขันรอบ Grandfinal ประเภท class A ทีมชาย (Bo5) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200