รับมอบทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล นำนักศึกษาไปรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2562 ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

>> น.ส.ศิริวรรณ รัตนศรี วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

>> นายสุวพันธ์ บุญเมือง วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

#DPUSAO
#ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาประจำปี2562
#CADTDPU

 

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/2671637446257515

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200