สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2562  ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์   โดยมี ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน และพูดคุยกับนักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุนทุกคนเข้าใจแนวทางพร้อมปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงการรับทุน รวมทั้งสร้างความรัก ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

กิจกรรมมีดังนี้

- กิจกรรมสร้างความรักความผูกพันสถาบัน  โดย  อ.ประนอม  ศรีโกศักดิ์

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาทุนที่ควรรู้  โดย  อ.สนธยา  แช่ม

- การเสวนา  “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาทุนรุ่นพี่”

1. นายเกียรติบดินทร์ ประภาสโนบล ทุนสโมสรนักศึกษา ปี 2557
2. น.ส. ปวีณา กระตุฤกษ์ ทุนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง 
3. น.ส. กชนิภา ตั้งไทยขวัญ ทุนศิลปวัฒนธรรม 

โดย อ.ประนอม  ศรีโกศักดิ์  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200