มธบ. แบ่งปันน้ำใจ บริจาคโลหิต

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

ในวันที่ 29 กันยายน 2558

ตั้งแต่ 09.00 น. - 15.00 น.

ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200