การยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร รอบสุดท้าย

รอบสุดท้าย ของการยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ. 2542   

ขอให้นักศึกษารีบมาดำเนินการ

เปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่  6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200