การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทีมฟุตบอล

ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับ นายเกรียงพงศ์ พนัสอำพน ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเกาะสมุยซิตี้ ในการพัฒนาทีมฟุตบอลร่วมกัน  เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2562 ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#DPUSAO

#ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200