สวัสดีปีใหม่ 2563

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563
อาจารย์หวังซ่างเสวี่ย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน)  และ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายทางทะเล (ฝ่ายไทย)  นำของขวัญมามอบให้ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

#DPUSAO
#สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลDPU

 

 

  

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200