ประกาศผลกิจกรรม "โปสการ์ดบอกรัก พ่อที่โดนใจ"

Congratulations 

ยินดีด้วยจ้า..... สำหรับผู้ที่เขียนโปสการ์ดบอกรัก พ่อที่โดนใจคณะกรรมการ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 
>>> นางสาวธิดารัตน์ พงษ์ทรัพย์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT
>>> นางสาวเพ็ญพิมุข มีพัฒน์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT
>>> นายเกนทร์ แสวงวงศ์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT
>>> นางสาววรรณนิภา เอกบุตร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
>>> นางสาวธิดาพร ม่วงแย้ม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
>>> นางสาวชลธิชา อินทรโชติ บุคลากรสายงานสื่อสารแบรนด์

ไว้มาทำกิจกรรมดีๆ กันอีกนะจ๊ะ 

** ผู้ได้รับการคัดเลือกมาติดต่อรับรางวัลได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น3 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป (เวลาทำการ) **

#DPUSAO 
#โปสการ์ดวันพ่อแห่งชาติ2562

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200