วันพ่อ ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และขอเชิญร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ดบอกรักพ่อ แสดงความรู้สึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตั้งแต่วันที่ 2 -6 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
#DPUSAO #วันพ่อแห่งชาติ

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200