DPU ร่วมจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ " รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน ขจัดสิ้นภัยพิบัติ " ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

พิธีเปิดงาน ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวด และแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันต่างๆ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการการดำเนินงานฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กล่าวเปิดการประกวด และมอบของที่ระลึกให้กับทาง DPU ซึ่งในรอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครนี้ มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 33 คน

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578827022205225&id=139391639482121

https://www.facebook.com/139391639482121/posts/2590846644336596/

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200