วิถีไทยก็ฮิปได้

โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย

เงินรางวัลกว่า 3 ล้านบาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.gsb100tomillion.com

หรือติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200