กฐิน DPU ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร DPU ร่วมทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง ๗) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สำหรับผู้บริหาร

- สำหรับบุคลากร DPU

เลือกชมภาพที่พักก่อนจองห้องพัก ประกอบด้วย 1. ปาล์มรีสอร์ท  2.เพชร-แพรวรีสอร์ท 

*หากประสงค์จองห้องพักด้วยตนเอง กรุณาแจ้งมายังคุณรัชนี พงษ์ธานี โทร 829, 089-8905918

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200