เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 62 พบกับการเปิดบ้านของชมรมต่างๆ เพื่อให้น้องเพื่อนผองน้องพี่นักศึกษา DPU ได้เลือกชมรม 5 ด้าน อาทิ ชมรมด้านวิชาการ ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ชมรมด้านกีฬา ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม ชมรมด้านนันทนาการ ชมรมมากกว่า 30 ชมรมด้วยกัน พร้อมกับชมการแสดงหลากหลายชมรม และดนตรีมินิ คอนเสริตจาก DPU BAND ในวันที่ 5-6 กันยายน ที่ผ่านมา

ชมภาพบรรยากาศได้ที่

https://www.facebook.com/pg/DPUSAO/photos/?tab=album&album_id=2449608681793727

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200