สโมสรนักศึกษาจัดประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2019

ขอแสดงความยินดีกับ Miss DPU Smart Queen 2019

รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จะได้รับ มงกุฎ / สายสะพาน/ โล่ / ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และ Gift Voucher ดูแลผิวพรรณและความงาม จาก API Clinic มูลค่า 50,000 บาท

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1     รางวัล     

จะได้รับ  สายสะพาน/ ทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และ Gift Voucher ดูแลผิวพรรณและความงาม จาก API Clinic มูลค่า 10,000 บาท

 1. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน      1     รางวัล     

จะได้รับ  สายสะพาน/ ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท และ Gift Voucher ดูแลผิวพรรณและความงาม จาก API Clinic มูลค่า 10,000 บาท

 1. รางวัลชมเชย จำนวน   2     รางวัล     

จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวนคนละ 1,000 บาท / 2 รางวัล

 1. รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม จำนวน 1     รางวัล     

จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

 1. รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม จำนวน   1     รางวัล     

จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

 1. รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม

จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

 1. รางวัล Popular Vote จำนวน      1     รางวัล     

จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

 1. รางวัล Popular Social Vote (Like & Share) จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

 

ผลการประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2019

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

-------------------------------

จากคำเรียกร้องของนักศึกษาหลากหลายวิทยาลัย/คณะ สโมสรนักศึกษาได้จัดการประกวด  MISS DPU SMART QUEEN 2019 เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจากสภาพเพศ จึงเกิดเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคณะวิชาได้สานสัมพันธ์ในครั้งนี้

ด้วยในปีนี้ทางกองประกวด Miss DPU Smart Queen 2019 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พัฒนาการจัดการประกวดให้มีรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น คือจัดการประกวดขึ้นภายใต้แนวคิดที่สอดคล้อง กับความเป็น DPU CORE ของมหาวิทยาลัยของเราทั้งนี้ผู้เข้าประกวด Miss DPU Smart Queen 2019 จะได้ร่วมกันถ่าย VTR ภายในสถานที่ การประกวด Miss DPU Smart Queen 2019 ประกวดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และในปีนี้จัดขึ้นในธีม“ Disney Princess in Siam style ”

กรรมการกองประกวด Miss DPU Smart Queen 2019 ประกอบด้วย 

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช วิทยาลัยครุศาสตร์

2.       คุณธีรพงษ์ สุขตะโก นักแสดง ครูสอนการแสดง หัวหน้าฝ่ายจัดหานักแสดงบริษัท สามเศียร จำกัด

3.       นางสุภาณี ประชุมชน ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา สายงานกิจการนักศึกษา

4.       คุณจิตรลดา สรรพศิริ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบัณฑิตศึกษา

5.       คุณเกียรติบดินทร์ ประภาสะโนบล อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

และผลการประกวด Miss DPU Smart Queen 2019 ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับ มงกุฎ / สายสะพาน/ โล่ / ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และ Gift Voucher ดูแลผิวพรรณและความงาม จาก API Clinic มูลค่า 50,000 บาท

ได้แก่ หมายเลข 5 เมลดา วัฒนามนตรี (ติว) คณะนิเทศศาสตร์

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ  สายสะพาน/ ทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และ Gift Voucher ดูแลผิวพรรณและความงาม จาก API Clinic มูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่ หมายเลข 8 ชลิตา ปานคำ (ตัวน๊อต)

 1. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ  สายสะพาน/ ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท และ Gift Voucher ดูแลผิวพรรณและความงาม จาก API Clinic มูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่ หมายเลข 2 มรัชญา เนตรวงษ์ (เป๊กกี้)

 1. รางวัลชมเชย จะได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวนคนละ 1,000 บาท

ได้แก่ หมายเลข 10 ภัทร ขุนทอง (บีช) วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

และหมายเลข 4 จิมมี่ วอง (เจมส์) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 1. รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ได้แก่ 5 เมลดา วัฒนามนตรี (ติว) คณะนิเทศศาสตร์

 1. รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม ได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ได้แก่ หมายเลข 8 ชลิจส ปานคำ (ตัวน๊อต) คณะศิลปกรรมศาสตร์

 1. รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม ได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ได้แก่ 5 เมลดา วัฒนามนตรี (ติว) คณะนิเทศศาสตร์

 1. รางวัล Popular Vote ได้รับ  ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

หมายเลข 7 มนตรา อาภาสิริ (เบลล่า) คณะศิลปศาสตร์

 1. รางวัล Popular Social Vote (Like & Share) ได้รับ ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ได้แก่ หมายเลข 10 ภัทร ขุนทอง (บีช) วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

ติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ FB : https://www.facebook.com/pg/Samodpu/photos/?tab=album&album_id=2308500269271982

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200