DPU ร่วมจัดแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันกีฬาซูโม่ประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวตอนรับคุณซูมิโอะ คูราซาวา ผู้แทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะนักกีฬา และทีมผู้จัดการแข่งขันว่า "รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันซูโม่เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจในกีฬาซูโม่ได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งและการต่อสู้เพื่อประสบความสำเร็จฝึกพัฒนาให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและพัฒนาต่อเนื่องไปในระดับนานาชาติและยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรกีฬาซูโม่และบุคคลทั่วไป อันจะพัฒนาให้เกิดการสร้างสังคมกีฬาของประเทศต่อไป"
 
 
   
 
 
   
 
ชมภาพบรรยากาศเปิดงานได้ที่ FB : สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
 
#กีฬาซูโม่ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันกีฬาซูโม่ประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200