นักศึกษา DPU เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นักศึกษา DPU เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อปพร. ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เขตหลักสี่ และผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 เส้นทางวัดหลักสี่ พระอารามหลวง - สำนักงานเขตหลักสี่  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่ผ่านมา
 
   
 
 
#TEAMA
#สโมสรนักศึกษา
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา_ภาคกลางตอนบน
#กระทรวงการอุดมศึกษา_วิทยาศาสตร์_วิจัยและนวัตกรรม

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200