ม.รามคำแหง ศึกษาดูงานบริการจัดการหอพักเครือข่าย DPU

      งานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมตอนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคมร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและวิทยาเขตบางนา จำนวน 40 คน ร่วม      ศึกษาดูงานการบริการจัดการหอพัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลหอพักรอบสถานศึกษา กับผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
          โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวว่าการจัดระเบียบหอพัก หอพักเครือข่ายเริ่มจากการจัดระเบียบโครงการ Campus Safety Zone ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพ สุุขภาวะ สวัสดิภาพ สวัสดิการของนักศึกษาที่อยู่ในหอพัก จึงเป็นการเริ่มต้นให้ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักเครือข่ายในการดูแลนักศึกษาในหอพัก เพื่อสร้างสุขภาวะแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการศึกษา
 
 
 
   
 
ด้าน อาจารย์อติชาต ตันเจริญ ผู้ชำนาญการงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำคณะเยี่ยมชมฯ  ร่วมศึกษาดูงานการบริการจัดการหอพัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลหอพักรอบสถานศึกษา กับผู้ประกอบกโดยรอบมหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : FB สายงานกิจการนักศึกษา มธบ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200