การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

การแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ที่มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่เยาวชนไทย
 
โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dpu.ac.th/chinese/  สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 899 หรือ Line ID: @xlv7204w
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200