การแข่งขันหมากล้อม ๙xก้าว Go Tournament 2019

สายงานกิจการนักศึกษาฯ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดการแข่งขันหมากล้อม  " ๙xก้าว Go Tournament 2019 " ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ซึงรายการแข่งครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

  

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200