รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่อง

มาจ้า!!!
สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปี 1 
ที่สนใจเรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่อง

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 
วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น. 
ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้องงานให้คำปรึกษาและจัดหางานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
 หนังสือรับรองการฝึก
 รูปถ่าย ร.ด. 2 รูป
 สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 1 ฉบับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200