สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ SF CINEMA เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เปิดจัดหางาน

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ SF CINEMA เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เปิดจัดหางาน ในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งานนี้มีนึกศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200