ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 และ7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

  

  

   

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200