ก้าวสู่ 51 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมวางพวงมาลาในงานก้าวสู่ 51 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น #51ปีธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU51stAnniversary #DPU

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200