กีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์ 2562

กีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกัน

ปีหน้าพบกันใหม่ ที่ม.เกษมบัณฑิต นะคะ

#กีฬาบุคลากรอุดมศึกษาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ FB สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200