การแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018

            สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีโดย ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ.  ได้ให้โอวาทกับนักกีฬาและชมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ร่วมกับผู้บริหารจากวิทยาลัย/คณะต่างๆ ด้วยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬา  DPU GAMES 2018 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

  +

สรุปผลการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018
วันที่ 29 มีนาคม 2562
1. E sport ประเภท ROV
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
 
2. E sport ประเภท PUBG
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 
3. เปตอง (หญิง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
 
4. เปตอง (ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
5. ว่ายน้ำ (หญิง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
6. ว่ายน้ำ (ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
 
7. บาสเกตบอล (หญิง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
 
8. บาสเกตบอล (ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
 
9. ฟุตซอล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 
10. วอลเลย์บอล (หญิง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และคณะรัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 
11. วอลเลย์บอล (ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 
12. แบดมินตัน (หญิง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 
13. แบดมินตัน (ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และคณะรัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
 
14. ฟุตบอล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 
15. รางวัลถ้วยรวมกีฬา ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 
16. รางวัลกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ได้แก่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และคณะนิเทศศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
17. เชียร์หลีดเดอร์ (ชุดนักศึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
18. เชียร์หลีดเดอร์ (ชุดธีม)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
 
 
รางวัลพิเศษ
รางวัล Power Cheer Awards 
รางวัลนี้ได้มาจากการโหวตของคณาจารย์ และบุคลากร จากการรวมรวมผลโหวดโดยสายงานกิจการนักศึกษา และผลออกมาแล้ว........มีวิทยาลัย/คณะที่มีผลคะแนนเท่ากัน และวิทยาลัย/คณะ!!!   ที่ได้รางวัล Power Cheer Awards ได้แก่
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) และวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
 
รางวัล Friendship Awards
รางวัลนี้เรียกได้ว่าเป็นรางวัลมิตรภาพที่มาจากเพื่อน ๆ เชียร์ลีดเดอร์ด้วยกันร่วมกันโหวตให้ ซึ่งมีคะแนนนำเป็นอันดับแรก และวิทยาลัย/คณะที่ได้รางวัล Friendship Awards ได้แก่  
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
 
รางวัล Team Collaboration Awards 
เรียกได้ว่า รางวัลนี้ได้มาจากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ เพื่อนๆ คณาจารย์  ที่ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี และผลออกมาแล้ว วิทยาลัย/คณะที่ได้รางวัล Team Collaboration Awards ได้แก่  
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
 
รางวัล Best Costume Awards 
รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ประเภททีม โดยผลจากคณะกรรมการเป็นผู้ให้คะแนน จำแนกตามประเภทชาย และประเภทหญิง วิทยาลัย/คณะที่ได้ 
รางวัล Best Costume Awards  ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)และคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 
รางวัล Best Individual Performance Awards 
รางวัลการแสดงบุคคลยอดเยี่ยม รางวัลนี้มอบให้กับเชียร์ลีดเดอร์  ประเภทบุคคล จากความเห็นชอบของคณะกรรมการ และผู้ที่ได้รางวัลนี้ จะได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา  ได้แก่ ศรัณย์ ผาติโสภณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฤทธชัย  ด่วนคำ คณะนิเทศศาสตร์
 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเดิมได้ที่ : FB สายงานกิจการนักศึกษา มธบ

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200