โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืั้นฐาน CPR เบื้องต้น

แม้ช่วงเวลาเล็กน้อย ก็มีความสำคัญกับผู้ป่วย สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษา รู้ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากผู้มีประสบการณ์ตรงโดยมีนักศึกษากลุ่มเรียนวิชาการกีฬาเพื่อสุขภาพ จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18, 19 และ 21 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องชั้น 2 อาคารสุทธิเกตุ (โรงยิม)
 
 
 
 
ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ : FB DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200