DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับพี่ทหาร คอบร้าโกล์ด

DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการชมรม  โดยตัวแทนชมรมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว โดยร่วมงานส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกล โดย กองทัพบกไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

ซึ่งกิจกรรมนี้ นำทีมโดย อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ นางสาวกานดา สถิตย์พงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อาจารย์อติชาต ตันเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว คุณสิริพร ไม่หลงชั่ว และนักศึกษาจำนวน 35 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

   

   

#ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ #ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน #ชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว #DPUSAO #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200