มธบ. รวมใจลดใช้กล่องโฟม

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือลดใช้กล่องโฟม เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวของเรา

ร่วมกันนำภาชนะมาบรรจุอาหารรับประทานกันนะจ๊ะ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200