เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล วิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน (CAIC) และคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  "ชม ชิม แชะ" ในงาน "เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3" ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ซึ่งกิจกรรมที่ขึ้นตั้งช่วงเช้าเป็นการประกวดละครวัฒนธรรมไทย-จีน  โดยนักศึกษา จากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์ ของเรา และช่วงบ่าย มีกิจกรรมการแข่งขันนักศึกษาร่วมประกวดร้องเพลงไทย-จีน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมตลอดทั้งวันกว่า 1,000 คน
 

           ภายในงานมี การแสดงโขนไทยและจินตลีลาจีน , การแสดงมวยไทยและวิทยายุทธจีน , การแสดงดนตรีไทย และ ดนตรีจีน โดยดนตรีจีนนั้น ได้รับเกียติจาก คณะนักดนตรีของอาจารย์หลี่หยาง พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนวิชากู่เจิงแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ , อาหารไทยและอาหารจีน , การประกวดร้องเพลงจีนโดยนักศึกษาไทยจีน , การสอนหัตถกรรมและงานฝีมือไทยจีน ซึ่งทั้งหมดนี้จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนไทยและคนจีน ดังคำกล่าวที่ว่า “ไทยจีนมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”(จงไท่อีเจียชิน)

 
          การแสดงดนตรีจีน /中国乐团表演 โดย อาจารย์ หลี่ฮุย และ อาจารย์ หลี่หยาง (พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนวิชากู่เจิงแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ) / (李杨女士-朱拉蓬公主的古筝老师  ,李辉先生以及中国乐器演出团)ทราบมาว่า Jasmine band จัดตั้งขึ้นโดย อ.หลี่หยาง (ศิลปินกู่เจิง ) ซึ่งเป็นผู้สอนและควบคุมด้วยตนเอง โดยอาจารย์หลี่หยางได้รวบรวมลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์ในระดับที่สามารถสร้างเป็น วงกู่เจิง ซึ่งอาจารย์ก็จะให้โอกาสวง Jasmine ได้ร่วมบรรเลงด้วยทุกครั้งที่การแสดงคอนเสิร์ตกู่เจิง และการแสดงคอนเสิร์ตล่าสุดนั้นคือคอนเสิร์ตบทเพลงพระราชนิพนธ์ เมื่อปลายปี 2560  ในการเล่นกู่เจิงเป็นวงดนตรีนั้นจะมีลักษณะแตกต่าง การเล่นเดี่ยว คือ การเล่นในวงนั้นจะแบ่งการเล่นเป็นพาร์ท ซึ่งแต่ละเพลงอาจจะมี 2- 4 พาร์ท นอกจากนักดนตรีแต่ละคนจะรับผิดชอบในการเล่นของพาร์ทตนเองแล้วยังตัองฟังพาร์ทอื่นๆ ด้วย ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำในการฟัง และการรักษา  จังหวะให้ดี เพราะในเพลงนั้นมีทั้งเมโลดี้หลักและรองประสานรับกันจนเกิดเป็นบทเพลงไพเราะหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นป๊อบหรือคลาสสิคทั้งเพลงจีน เพลงไทยและเพลงฝรั่ง
 
          ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนับสนุนงานนี้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นแนวหน้าที่มีนักศึกษาจีนมากที่สุดในประเทศไทย เรามีนโยบายในการเป็นผู้นำในการสร้างนักศึกษาที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อสื่อสารกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาคมอาเซียนได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังมีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งมีพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เป็นประธานสถาบันฯ ตั้งอยู่ ทางผู้บริหารจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีกับนักศึกษาไทยและจีนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมและเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้งสองชาติแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้ได้รับผลตอบรับจากนักศึกษามากขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ เราได้ขยายเวลามาจนถึงช่วงเวลาค่ำเพื่อให้นักศึกษาไทยจีนได้มีโอกาสมาสนุกสนานกับการรับประทานอาหารไทยจีนและชมดนตรีไทยจีน”
 
          
          นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า "กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษาไทยจีนที่ส่งเข้าร่วมงาน มากขึ้นเรื่อยๆทุกปี แต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนที่มากขึ้น ก็คือ ความสัมพันธ์ของนักศึกษาไทยจีนที่นับวันยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น เพราะทุกหน่วยงานได้คัดสรรการแสดงที่สวยงามและมีคุณค่าทั้งไทยและจีนมาแสดงให้นักศึกษาได้เห็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศของเพื่อนบ้านของเขา เมื่อเขาเห็นแล้วก็สนใจที่จะทำความรู้จัก และเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อุปสรรคทางภาษานั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ หากเราทุกคนมีไมตรีจิตให้กัน ภายในงานเราจึงเห็นภาพของนักศึกษาไทยลงแข่งขันร้องเพลงจีน ได้เห็นนักศึกษาจีนทำกิจกรรมงานฝีมือไทย ซึ่งเป็นภาพความสัมพันธ์อันดีของไทยจีนที่งดงามน่าประทับใจมาก"
 
          อ.หวังซ่างเสวี่ยะ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน) ได้กล่าวว่า "กิจกรรมครั้งนี้ ได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างงดงาม มีการแสดงผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีน ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้และมีความสุขในการสัมผัสวัฒนธรรมไทยจีน ตลอดจนได้มีโอกาสได้ทดลองชิมอาหารไทยจีน สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า ไทยจีนมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน"
 
          ภายในงานนอกจากมีการแสดงต่างๆ แล้วยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ 2 อาชีพ ได้แก่ สนุกกับการทำขนมไทย (ลูกชุบ) และการทำชะลอมบุหงาโดย งานให้คำปรึกษาและจัดหางาน /  泰式甜点及泰式手工艺品制作体验 พร้อมชิมอาหารไทย-จีน มากมายภายในงาน
 
    
 
    
 
ติดตามชมภาพบรรยากาศได้ที่ DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
ขอบคุณที่มา  https://www.matichonweekly.com/publicize/article_167116
 
         

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200