เชิญชวนทุกท่านร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ๒๕๖๒

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ๒๕๖๒ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้นล่าง

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200