ค่ายสร้างสุข เรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 7 ตอนอาสาหลังคาเขียว โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค่ายสร้างสุข เรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 7 ตอนอาสาหลังคาเขียว โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดยนายอาคม ขุนทองและ นางสาวอนุสรา คล้ายคลิ้ง ประธานชมรม นำคณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่มีจิตอาสา จำนวน 75 คน ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

        โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตั้งอยู่เชิงเขาตามแนวชายแดนไทย – พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นแนวกั้นพรมแดน อยู่ห่างจากแม่น้ำเมยประมาณ 200 เมตร อยู่ห่างจากอำภอท่าสองยางประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยสภาพชุมชนเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร 2 กลุ่มอาศัยอยู่รวมกันคือ กลุ่มคนไทยและกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่า กะเหรี่ยง โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ซึ่งในโอกาสนี้ทาง ชมรมค่ายอาสาพัฒนาบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดโครงการ “ค่ายสร้างสุข เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนครั้งที่ 7” เพื่อส่งเสริมและสานต่อการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยจะทำการสร้างอาคารห้องพยาบาลขนาด 8x12 เมตร ณ กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เกษตรพอเพียง ชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ และกิจกรรมถนนแห่งการเรียนรู้ มอบอุกปกรณ์การเรียนการกีฬา ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

        จากแปลนร่างอาคารก่อนก่อสร้างสถานที่จริง ในการสร้างอาคารห้องพยาบาลขนาด 8x12 เมตร ณ กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เกษตรพอเพียง ชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู จากความเป็น Green University ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับมอบหลังคาและผนังเขียวรีไซเคิลที่ได้จากกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้วจากการบริจาคของกุล่มบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเครือข่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่ DPU อาสาหลังคาเขียว ร่วมกับ หลังคาเขียว Recycle for New hope ภายใต้โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก จากการรับมอบ แผ่นหลังคาและกระเบื้อง มากกว่า 120 แผ่น ส่งมอบโดย คุณธีระ พฤกษกศุภชาติ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทเต็ดตรา แพ้ค(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย บริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด

    

    

    

    

    

    

   

ชมภาพกิจกรรมได้ที่

FB : DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200