DPU อาสาหลังคาเขียว เสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนประชาอุปภัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

DPU อาสาหลังคาเขียว นำโดย ดร.อธิพัชร์ ดาดี ผู้ชำนาญการงานกิจกรรม และ ตัวนักศึกษา TAME A เสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนประชาอุปภัมภ์ จังหวัดนนทบุรี ด้วยการบูรณาการในงานค่ายวิชาการศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดเป็นฐานความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสอนน้อง "แกะ ล้าง เก็บ" กล่องเครืองดื่ม UHT  ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิล กลายเป็นหลังคา แผ่นผนัง ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนร่วมกิจกรรม มากกว่า 1,300 คน กิจกรรมนี้ จัดในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี 

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200