มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU BRIGHT กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้

        สายงานกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วันวร จะนู และคุณมนาวุฒิ อุศุภรัตน์ ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้จัดวิ่งการกุศล เส้นทาง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-นอร์ธปาร์ค ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผ่านมา มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU BRIGHT กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้  มูลค่า 100,000 บาท ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สำนักอธิการบดี โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการให้โอกาสและการสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อีกทั้งยังเป็นการฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี DPU อีกด้วย 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200