เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม

ในวันที่ 10 -11 กันยายน 2558 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200