นางแบบและเมนเทอร์ชื่อดังใน The Face Thailand มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU Bright

          วันนี้ คุณลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม นางแบบชื่อดังและเมนเทอร์ชื่อดังใน "The Face Thailand " ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา Celebrity Lecture Series (MC396) จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ซึ่งได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการบริหารงานในธุรกิจส่วนตัว ในงานนี้มีลูกๆในทีม อาทิ กัสจัง เรียวตะ กันย์ และโกโก้ The Face Thailand ร่วมติดตามอีกด้วย วิชานี้อำนวยการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ และอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

          งานนี้ คุณลูกเกด ส่งต่อค่าวิทยากรร่วมสมทบสนับสนุนเข้ากองทุน DPU Bright (กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้) เพื่อโอกาสทางการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 7305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200