ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดบอร์ดนิทรรศการ ๕ ธันวาคม

         สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมประกวดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยการ ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้า ถวายพระราช สมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง ประกอบด้วย  ๑) พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ ๒) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ๓) พระบิดาแห่งฝนหลวง ๔) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ๕) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ๖) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ๗) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย ๘) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ ๙) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
 
 

เกณฑ์การแข่งขัน

“การประกวดบอร์ดนิทรรศการ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาภบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2561

1.  รับสมัครประกวดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  27  พฤศจิกายน  2561

2.  ส่งใบสมัครภายในวันที่  27  พฤศจิกายน  2561  (รับสมัครจำนวนจำกัด) พร้อมจับฉลากเลือก 1 หัวข้อ จาก 9 หัวข้อ

3.  ผู้สมัครประกวดจัดบอร์ดสามารถ  Download ใบสมัครจาก  website  http://www.dpu.ac.th/sao/

4. จัดประกวดในวันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2561 เวลา  09.00 – 21.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤศจิกายน  2561 เวลา  09.00 – 18.00 น.  ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

5. ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2561  เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น

 

เกณฑ์การให้คะแนน

1.  ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา                               25  คะแนน

2.  ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์                 25  คะแนน

                              รวมทั้งหมด                             50  คะแนน

 

ชิงทุนการศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ                      ได้รับทุนการศึกษา      5,000   บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ได้รับทุนการศึกษา      3,000   บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ได้รับทุนการศึกษา      2,000   บาท

  • รางวัลชมเชย  2 รางวัล          ได้รับทุนการศึกษา      1,000   บาท

 

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี้ 
>> เกณฑ์การประกวดบอร์ด คลิ๊กที่นี้
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 โทร 02-9547300 ต่อ 694 และ 829

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200