งานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑

      ศูนย์วัฒนธรรม สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสนามทอง ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      โดยงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อบริการเป็นการบริการสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนะรรม ซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธต้องปฎิบัติ โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประจำเสมอมา    นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี  บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นว่าการทอดกฐินเป็นประเพณีที่ปฏิบัตสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ควรจะอนุรักษ์และส้งเสริมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งยอดบริจาคทั้งหมดรวมเป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน (เก้าแสนบาทถ้วน)

   

      

    

ติดตามชมภาพทั้งหมด ได้ที่  facebook : สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200