พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องสร้างสรรค์ใน วันวิสาสะ ๒๕๖๑

                  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้จัดกิจกรรมวันรับน้องใหม่ “วันวิสาสะ” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 23.00 น. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้สึกที่ดีต่อสถาบัน ในการส่งเสริมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 3,000 คน

   

   

   

   

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200