ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ THEME :: 12 of the Zodiac. (12ราศี) AND DPU NEW DNA ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับ ฝ่ายเดือนรับสายสะพาย ฝ่ายดาวรับสายสะพายพร้อมมงกุฎ  / ทุนการศึกษา จาก Fluocaril 10,000 บาท / ทุนการศึกษา จาก KNP clinic  2,000 บาท  และ Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท / Gift Set จาก RAD Cosmetics / บัตร  VIP Seat 20 Seat  จาก SF CINEMA สาขางามวงศ์วาน และ ผลิตภัฑณ์เลอซาช่า จาก บริษัท คอนเซ็ป 9 จำกัด ได้แก่

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 4  นายสรพล มีสมพร คณะนิเทศศาสตร์       
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 4  นางสาวอทิตยา  รอดวิเศษ  คณะนิเทศศาสตร์   

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ได้รับ สายสะพาย / ทุนการศึกษา จาก Fluocaril  7,000 บาท / Gift Set จาก RAD Cosmetics / ผลิตภัณฑ์เลอช่า จาก บริษัท คอนเซ็ป 9 จำกัด  

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 12 นายบัลลือศักดิ์ ใจหาญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวสรินยา ระวัง วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   ได้รับสายสะพาย  / ทุนการศึกษา จาก Fluocaril  5,000 บาท / Gift Set จาก RAD Cosmetics / ผลิตภัฑณ์เลอช่า จาก บริษัท คอนเซ็ป 9 จำกัด  ได้แก่
 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 2 นายกรธวัช ตาเจริญ คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวพิชยา รอดสถิตย์ คณะศิลปศาสตร์

 

รางวัล DPU CORE AWARDS   เงินรางวัลๆ ละ  5,000 บาท ได้แก่
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

รางวัล Performance Awards   ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  2,000 บาท ได้แก่

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 4  นายสรพล มีสมพร คณะนิเทศศาสตร์       
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 4  นางสาวอทิตยา  รอดวิเศษ  คณะนิเทศศาสตร์   

 

รางวัล The best costume  ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  2,000 บาท ได้แก่ 

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 12 นายบัลลือศักดิ์ ใจหาญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 9  นางสาวมธุรดา ฑาลธีร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

รางวัล  Smart DPU Award  ได้รับเงินรางวัล (ชาย/หญิง) รางวัลๆ ละ  2,000 บาท และGift Set จาก RAD Cosmetics (ชาย/หญิง)   มูลค่ารางวัลละ  3,000 บาท

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 12 นายบัลลือศักดิ์ ใจหาญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 9  นางสาวมธุรดา ฑาลธีร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

รางวัล Love Social Award ได้รับรางวัล ดังนี้ ทุนการศึกษา (ชาย/หญิง) รางวัลละ  1,500 บาท ***จากการนับยอดหัวใจทาง Facebook และมียอดแชร์ถึง 1,000 แชร์***
 
 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 4  นายสรพล มีสมพร คณะนิเทศศาสตร์
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 9  นางสาวมธุรดา ฑาลธีร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

รางวัล Popular Vote By KNP Clinic  ได้รับรางวัล ดังนี้ เงินรางวัล (ชาย/หญิง) ทุนการศึกษารางวัลละ  2,000 บาท และ• Gift Voucher จาก KNP Clinic (ชาย/หญิง)  มูลค่ารางวัลละ  15,000 บาท

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 9  นายรัฐพล แก่นมั่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 9  นางสาวมธุรดา ฑาลธีร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

รางวัล หนุ่มสาวเจ้าเสน่ห์ จากคุณเบียร์ สบายพุง ได้รับทุนการศึกษา และ Gift Set 

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 12   นายบัลลือศักดิ์ ใจหาญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 3     นางสาวพิชยา รอดสถิตย์ คณะศิลปศาสตร์

 

รางวัล Popular Vote 2018  ได้รับทุนการศึกษา (ชาย/หญิง) รางวัลละ  1,500 บาท

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 11  นายณัฎฐพงษ์ มาลีเศรษฐ์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 9  นางสาวมธุรดา ฑาลธีร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

รางวัล Friendship Awards ได้รับทุนการศึกษา (ชาย/หญิง) รางวัลละ  1,500 บาท

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 1 MR.WANG CHUANG วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 1 Miss LANG LANG วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน

 

รางวัล SF Popular Vote 2018 (ชาย/หญิง ) ได้รับบัตร VIP 20 Seat  

 • ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 4  นายสรพล มีสมพร คณะนิเทศศาสตร์
 • ฝ่ายหญิง (ดาว)  ได้แก่ หมายเลข 9  นางสาวมธุรดา ฑาลธีร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม                            

 

ผู้ประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2561

    

    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
ชมภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน 2561
 
 
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200