สายงานกิจการนักศึกษาร่วมสนับสนุนนักกีฬาหมากล้อม DPU

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมสนับสนุน และส่งกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อม DPU เป็นตัวแทนประเทศไทย รายการหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศจีน และรายการแข่งขัน The 20th Yan Huang Cup Workd Chinese Weiqi Invitational Torrnament  ดังนี้
 
รายการ “หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศจีน”
นักกีฬาหมากล้อม DPU ร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหมากล้อม รายการ “หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศจีน” ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเซิ่นเจิ้น ประเทศจีน 
ประเภททีม 3 คน ได้แก่
1. นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
2. นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นักศึกษาปริญญาโท  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
3. นางสาวสาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ นักศึกษาปริญญาโท  วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
 
ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหมากล้อม รายการ “หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศจีน” ณ เมืองเซิ่นเจิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2561 นี้ ในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจกวงตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า และผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมจีน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
 
 
รายการแข่งขัน The 20th Yan Huang Cup Workd Chinese Weiqi Invitational Torrnament 
 นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมการแข่งขัน รายการแข่งขัน The 20th Yan Huang Cup Workd Chinese Weiqi Invitational Torrnament ในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200