ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากล้อม DPU

สายงานกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Division A

นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
 
จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม The 28th International Amateur Pair Go Championship เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สรรพสินค้า เดอะไบร์ท พระราม 2 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 คน
 
ขอขอบคุณ : https://www.thaigo.org/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B…/

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200