ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก DPU + โพสต์ทูเดย์ Singing Contest (รอบรองชนะเลิศ)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200