พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ.ศาลาธรรมธัช และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์
 
    
 
    
 
    
 
       ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้แทนกลุ่มต่างๆ นำพานพุ่มเข้าถวายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายอาศิราวาท พร้อมร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า  ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยให้แก่แม่ตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   
 
 
รายชื่อแม่ตัวอย่างที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ดังนี้
 1. นางภัสรา วรรณทอง คุณแม่ของ นางสาวปาริชาติ และนางสาวปาริฉัตร วรรณทอง วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 2. นางปรารถนา เอิี้ยวซิโป คุณแม่ของ นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
 3. นางณัฎฐาพร สระทองเตียว คุณแม่ของ นางสาวชัญญานุช สระทองเตียว วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
 4. นางกาญจนา ศาีลาชัย คุณแม่ของนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีลาชัย วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 5. นางศิริพร บุญปก คุณแม่ของนายร่มพรหม บุญปก วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
 6. นางสาวนงค์พร ปองผดุง คุณแม่ของนายนรุตม์ชัย สุกปลั่ง วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์เอ็นเตอร์เทนเมนเทคโนโลยี (ANT)
 7. นางสุนันทา คงพากเพียร คุณแม่ของนางสาวพุฒิศา และนางสาวณัฐจิรา คงพากเพียร คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
 8. นางสาวพรทิพย์ ซะเสริมไพร คุณแม่ของนางสาวณัฐธิดา ฮั้นประเสริญ คณะนิเทศศาสตร์
 9. นางภัสนันท์ แซ่สือ คุณแม่ของนางสาวธรรมชนก แซ่สือ คณะศิลปสาสตร์
 10. นางอรณี ซ่อมทอง คุณแม่ของนางสาวอนุตตรีย์ เชิดครบุรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 11. นางปรารถนา ทองนวน คุณแม่ของนางสาวอภิวดี ศักดิ์เชิดชูตระกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์
 12. นางสุพรรณี มรรคทรัพย์ คุณแม่ของนางสาวสุพิชญา มรรคทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 13. นางอิงอร ศรีสมบูรณ์ คุณแม่ของนางสาวนภัค ศรีสมบูรณ์ สโมสรนักศึกษา
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
 
คลิ๊กชมวิดีโอคลิปบอกรักแม่
https://youtu.be/-rezeqV4kXU
 
ชมภาพภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมงานได้ที่ FB : DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200