กิจกรรม Welcome to Student Affairs 2018

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งต่อรายละเอียดของสายงานกิจการนักศึกษาด้านงานให้บริการ และงานกิจกรรม ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 6 ครั้ง ในวันจันทร์ และวันพุธ ที่ 9 - 25  กรกฏาคม 2561 ณ อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้นล่าง 

 

 

<<<<คลิ๊กชมภาพบรรยากาศกิจกรรม>>>>

FB : DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200