CPR-Green Dome 2018

      สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งต่อความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR ) ให้กับผู้ประกอบการหอพัก Green (มากกว่า 30 หอพักรอบบริเวณมหาวิทยาลัย) ในเครือข่าย DPU เพื่อให้ความพร้อม ในกรณีช่วยชีวิตฉุกเฉิน ในวันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
----------------------------------------
#หอพักสีเขียว #GreenDome #DPUSAO #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม >>> FB : DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200